Laat de Rabobank Far Ut sponsoren!

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland houdt ook dit jaar weer de actie Rabo Ledensponsoring. Bent u lid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland? Dan kunt u € 5 van het sponsorbudget van de bank weggeven aan uw favoriete vereniging, volleybalvereniging Far Ut. Wij zijn bekend onder nummer RLS363, dit nummer heb je nodig bij het invullen van het stembiljet dat vanaf 1 december a.s. op de website van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland staat.

Stemmen kan de hele maand december via de website www.rabobank.nl/sneek-zwf

Verschil tussen klanten en leden
Let op: klanten van de Rabobank zijn niet automatisch lid. Klanten die wel stemmen, maar geen lid zijn, worden automatisch lid gemaakt. Bent u geen klant van de bank en stemt u toch? Dan is uw stem niet geldig.

Met dit geld willen we als bestuur graag nieuwe materialen aanschaffen, ter ondersteuning van onze jeugdtrainingen. Specifiek voor de allerjongsten willen we extra activiteiten realiseren, zoals een ouder-kindtoernooi, een jeugdkamp en een beachvolleybaltoernooi.

Je kunt je keuze gedurende de gehele maand december doorgeven, maar het is het beste om het meteen te doen.

Je keuze voor Far Ut stellen wij zeer op prijs! Hiervoor bij voorbaat onze hartelijke dank.

Bestuur Far Ut