Gedragsregels

GEDRAGSCODES

Sporten doe je voor je plezier. De sportverenigingen in Hommerts-Jutrijp (of iedere sportvereniging afzonderlijk) willen ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten. 

Een vereniging waar iedereen zich thuis en veilig kan voelen, ongeacht zijn of haar sportieve capaciteiten. Een veilig sportklimaat begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. Hiervoor hebben we een aantal afspraken op papier gezet, ervan uitgaande dat iedere betrokkene zich daar aan wil verbinden.

 1. ik heb respect voor en luister naar trainers en vrijwilligers
 2. ik heb respect voor elkaar en voor de tegenstander 
 3. ik accepteer de beslissingen van trainers, scheidsrechters en keurmeesters
 4. ik beledig en pest niemand 
 5. ik verneder niemand in woord, gebaar of op social media 
 6. ik vloek en scheld niet
 7. Ik raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan
 8. Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt in geen enkele vorm geaccepteerd 
 9. ik ben zuinig op de spullen van de vereniging
 10. ik kom niet aan andermans spullen
 11. ik ruim na de training/ wedstrijd de materialen  mee op
 12. ik praat mét de ander(en) en niet over een ander
 13. ik gebruik geen alcohol of andere verboden middelen tijdens het sporten
 14. ik ben eerlijk
 15. Ik meld overtredingen van deze gedragscodes bij het bestuur en/ of de vertrouwenspersoon of de sportbond. 

EEN VEILIG SPORTKLIMAAT BIJ VOLLEBALVERENIGING FAR UT

We willen een sportklimaat waar iedereen zich thuis voelt. Helaas is dat niet altijd het geval. 

Denk hierbij aan grensoverschrijdend gedrag, pesten en intimidatie.

Belangrijk is dat je hier niet alleen mee blijft zitten maar dat je er over praat.

Als je wilt dat het onmiddellijk stopt neem je contact op met het bestuur van de vereniging. 

Zij staan boven de leden en horen goed naar jou te luisteren. Zij zullen ook wederhoor doen bij de persoon (personen) die het betreft. Het bestuur kan vervolgens maatregelen treffen. 

Vind je het moeilijk om de stap naar het bestuur te maken dan kun je contact op nemen met de “vertrouwenscontactpersoon” van de vereniging. Voor volleybalvereniging Far ut kun je hiervoor contact met mij opnemen. Ik zal naar je luisteren en samen met jou bedenken hoe je het beste met deze situatie om kan gaan. Ik heb een geheimhoudingsplicht. 

Hierop is wel een uitzondering bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dan hebben we de plicht om een melding te maken bij het centrum voor veilige sport van het NOC-NSF. 

Wil je graag anoniem advies hoe je met een situatie om moet gaan dan kun je ook zelf contact opnemen met het centrum voor veilige sport. Op hun website: https://centrumveiligesport.nl/contact zie je hoe je hen kan bereiken. 

Janet Gietema, tel: 06-12617366. Of via de mail: gietema.janet@gmail.com