Gedragsregels

GEDRAGSREGELS VEILIG SPORTKLIMAAT

Veilig sportklimaat;

1. ik heb respect voor en luister naar trainers en vrijwilligers

2. ik heb respect voor de tegenstander en voor elkaar

3. ik accepteer de beslissingen van trainers, scheidsrechters en keurmeesters

4. ik beledig en pest niemand

5. ik verneder niemand in woord, gebaar of op social media

6. ik vloek en scheld niet

7. ik ben zuinig op de spullen van de vereniging

8. ik kom niet aan andermans spullen

9. ik ruim na de training/wedstrijd de materialen mee op

10. ik praat mét de ander(en) en niet over een ander

11. ik gebruik geen alcohol of andere verboden middelen tijdens het sporten.

12. ik ben eerlijk

Contactpersoon voor de 3 verenigingen is Janet Gietema