Oud ijzer en jong talent

Zaterdag 19 oktober jl. was een actieve dag voor Far Ut.
Bijna de helft van alle leden was ‘yn it spier’.
Half 9 ’s ochtends waren de jeugdcommissieleden en trainers in de volleybalzaal om alles klaar te zetten voor het vrolijkste toernooi van het jaar. Het ouder-kind toernooi staat altijd in het teken van een thema. Waar vorige keer iedereen en alles nog blauw kleurde hingen nu de apen en leeuwen in het wandrek.
Ondertussen, aan het eind van het dorp richting Woudsend, ook lenige apen en sterke leeuwen….Onder aanvoering van Auke Minne, ons ‘opperhoofd oud ijzer’ ging hier het jaarlijks ijzergebeuren weer plaatsvinden.
Dio, Sikke, Auke Minne en Sjoerd vormden deze keer het team.
In de zaal stroomden de jonge Far-Ut-ers, samen met hun moeder of vader, binnen. Spannend voor de allerjongsten want je zult toch maar met je vader of moeder moeten volleyballen die het eigenlijk helemaal niet kan…..
Na een gezamenlijke yell speelden alle dierenteams tegen èn met elkaar hun wedstrijden. De meiden in niveau 4 daagden hun ouders nog even uit om tegen ze te spelen. Dat werd een echte thriller…..Helaas voor de ouders verloren ze deze pot. Eén troost; voor hun was dit het laatste ouder-kind toernooi….

Terwijl de ouders geduchte tegenstand hadden van hun kinderen waren de ijzermannen deze ochtend in gevecht met een oude boerenkar. Het viel nog niet mee om deze in de ijzercontainer te krijgen! Ruim 3.500 kilo oud ijzer verzamelden Sikke, Dio, Sjoerd en Auke Minne.
De ochtend loopt dan echt op z’n eind.
De wedstrijden gespeeld, het ijzer in de container.
Voor alle ouders die het deze ochtend aandurfden was er een door de kinderen stiekem geknutselde `ík-ben-trots-op-jou-pauw’ en voor de ijzermannen een aanhangwagen vol specialiteiten; aluminium, lood, zinken accu’s, messing, koper en rvs….
Later die week nog zorgvuldig uitgezocht door ijzeren Auke.
De teller van de oud ijzer actie voor dit seizoen staat tot nu toe op ruim 1000 euro! Daar kunnen we weer mooie dingen mee doen voor onze leden.
Dus kregen alle circulatiekinderen na het vrolijkste toernooi van het jaar een prachtige Far Ut blauwe bidon…..met naam!

Dank aan iedereen die ‘oud ijzer’ had liggen en het kwam brengen of even belde. Iedereen die het tipte aan een ander; moet je je ijzer kwijt? Bel Auke Minne maar even….

Dank aan alle jeugdleden die zo enthousiast hebben gespeeld.
Dank aan hun ouders die het toch maar weer deden…
Dank aan de C speelsters die hebben geteld en gefloten.
Het was een ijzersterke ochtend!