Far Ut KOEKACTIE!!!

Na de snert, paaseitjes en het suikerbrood, is het nu tijd voor de KOEKACTIE van Far Ut. En daar hebben we dit jaar jullie allemaal bij nodig!!!

We kunnen nu namelijk niet huis-aan-huis de koeken verkopen, dus willen we jullie allemaal vragen om in je familie/vrienden/buurt/werk appgroep het bericht te delen en vragen om koeken te bestellen!!! 

Jij en je familie/vrienden/buren/collega’s of wie dan ook, mogen de bestelling mailen naar: koekactie@farut.nl

Graag bestellen vóór 18 april, de koeken worden dan rondgebracht op 29 of 30 aprilin Hommerts-Jutrijp en Osingahuizen. 

Noteer in de mail:
*soort koek (bruine koek of zoetelief)
*aantal koeken (1 voor €3,-/3 voor € 8,-)
*naam + het adres
*mobiele nummer voor het betaalverzoek

Indien je zelf de koeken aflevert bij je familie/vrienden/buren/collega’s of als ze buiten Hommerts-Jutrijp wonen, dit graag even in de mail vermelden, dan leveren we het totaal bestelde aantal bij jouw thuis af.

Kunnen we op jullie rekenenen???