Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken

De gemeente Súdwest-Fryslan biedt een ‘snelcursus’ Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken aan. Het is de bedoeling dat het eerst 1 avond is, maar het kunnen ook twee of drie avonden worden. De gemeente polst momenteel de animo. Vandaar de vraag van ons: zijn er trainers en/of coaches die belangstelling hebben voor deze snelcursus Eerste Hulp bij Sport Ongelukken?

Indien je belangstelling hebt, dan graag vóór 8 maart aaanstaande even een mailtje naar Auke Minne: a.m.hofman@hetnet.nl

Het bestuur

farutehbo

Eerste Hulp, altijd handig!