Bestuurlijke mededelingen

Mutaties in het bestuur:

Nynke Tamminga gaat de plaats van Sikke Hoekstra innemen.

In de Jeugdcommissie heeft Hedwig Falkena de plaats ingenomen van Tietsje Abma.

Het bestuur komt op maandagavond 29 augustus weer bijeen voor een vergadering.

Het bestuur van volleybalvereniging Far Út wenst iedereen een fijne zomervakantie!