Attentie, attentie!!

Mogen we jullie via deze manier nóg een keer van harte uitnodigen voor komende zondag 18 januari. Vanaf 10.45 uur vindt er een voor ons tweelingdorp uniek moment plaats: we gaan een foto maken van hopelijk zoveel mogelijk inwoners van Hommerts en Jutrijp!

Deze foto is in eerste instantie bedoeld voor het boek Dorpsvisie, dat begin april wordt gepresenteerd in ons dorp. Dit boek is de uitkomst van alle keukentafelpetearen die hebben plaatsgevonden. Met de foto wil Dorpsbelang de eenheid en betrokkenheid binnen onze dorpen illustreren; altijd goed met het oog op de contacten met de overheid voor bijvoorbeeld het verkrijgen van subsidie voor accommodaties en infrastructuur. Mede daarom hopen de initiatiefnemers zondag op een zo groot mogelijke opkomst! Jutrijp en Hommerts hebben samen een kleine 1000 inwoners: wat zou het schitterend zijn om er vele honderden zondag op de foto te zetten!

Mogen we op je rekenen? Het zou hartstikke mooi zijn! De fotoshoot zal een klein half uurtje duren, waarna het dorpshuis open is voor een bakje koffie of iets anders.

ATTENTIE: iedereen die op de foto komt, ontvangt een GRATIS LOT voor de verloting! De trekking vindt zondag plaats in het dorpshuis en de eerste prijs liegt er niet om: een WAARDEBON van 150 euro van de MediaMarkt. Da’s toch niet gek!

Hopelijk kom je zondag! Van 0 tot 111 jaar: iedereen die in Jutrijp en Hommerts woont, is van harte welkom! Wie geen vervoer heeft, kan bellen met Jildou Kroes (06-55560439) of Auke Minne Hofman (06-52366994). Heel graag tot komende zondag 10.45 uur bij het dorpshuis! Gratis verloting met dikke prijzen op de koop toe!

Dank, namens de makers van de Dorpsvisie:

Jildou Kroes, Eddy Wiersma, Auke Minne Hofman, Peter van der Meeren.

Alle inwoners van Hommerts en Jutrijp zondag op de foto